KK_1-1

Københavns Konservator

Konservator Anne Simonsen står bak Københavns Konservator. Hun arbeider for å bevare kunst og arkitektur med fokus på estetik, kvalitet og håndverk. Som spesialist i historisk interiør restaurerer Københavns Konservator kunsten, utfører farvearkeologiske undersøkelser, kartlegger bygningers lag av fager og dekorasjoner, samt sikrer, at tradisjon og forandring går hånd i hånd.                              Identitet designet i løpet av jobbperiode i Ironflag.dk og er inspirert av hennes arbeid.

KK_2
KK_4-2
KK_4
KK_6
KK

Fødselsdato: 2015, med oppdatering 2020

Rolle: Designer