ODC_1

Københavns

Konservator

Konservator Anne Simonsen står bak Københavns Konservator. Hun arbeider for å bevare kunst og arkitektur med fokus på estetik, kvalitet og håndverk. Som spesialist i historisk interiør restaurerer Københavns Konservator kunsten, utfører farvearkeologiske undersøkelser, kartlegger bygningers lag av fager og dekorasjoner, samt sikrer, at tradisjon og forandring går hånd i hånd.                                  Identitet designet i løpet av jobbperiode i Ironflag.dk og er inspirert av hennes arbeid.

ODC_2
ODC_3-2
ODC_11
ODC_12
ODC_6

vivi.holtfodt@gmail.com